DRESSING RELEASE-EMILY RATAJKOWSKI

EMILY RATAJKOWSKI
WORE THE JIMMY CHOO “SMOKEY” PUMP
AS SEEN ON INSTAGRAM